"सङ्घीय नेपाल समृद्धिको आधार, स्तरीय शिक्षा सबैको आधार" "पुस्तकालय दिवसको नारा: "जीवनपर्यन्त शिक्षाका लागि एक स्थानीय तह एक नमुना पुस्तकालय"